Video darslar · October 31, 2022

Talablarga binoan FLUTTER darslarini boshladik

1-dars. Flutter tanishuv | Kirish qismi

Flutterni nega o’rganish kerak? Qisqacha aytganda bitta dasturlash tili va bitta kod bazasi yordamida iOS va Android tizimlariga dasturiy ilovalar, Desktop daturlar hamda Web uchun tizimlar yarata olasiz.