Mobil dasturlar · October 26, 2022

Informatika va AT fani bo’yicha test

Test bazasiga 2000 dan ortiq savollar mavjud

Siz dasturni ishga tushirgach 35 tagacha bо‘lgan test savollaridan iborat sinovni xohlagancha topshira olasiz. Bunda foydalanuvchi tomonidan ishlangan variantlar ishlab bo’lingach dasturni qayta ishga tushirganda dastur bazasidan yana boshqa yangi variantlar ishga tushadi, xato ishlanayotgan va ko’p o’ylangan test savollari keyingi sinovlarda takroriy beriladi. Bu imkoniyat sizning fanni chuqur va puxta о‘zlashtirishingizda katta yordam beradi.